Educació

Educació

Sota les teulades d’uralita tots aprenen com neix una llavor, les propietats de la pluja, la rotació del sol. Molts comparteixen pupitre i altres seuen a terra quan no hi ha més lloc. Però és indispensable escombrar la classe després de cada lliçó.