Foguera

Foguera

La foguera té els mateixos costats que un cercle, acull a tots els que hi vulguin seure al voltant. En una cuina fosca i petita, els ulls s’acostumen al fum i a les flames, mentre l’aigua hidrata l’arròs a poc a poc.